O konferencji

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Funkcjonowanie i formy wsparcia osób ze spektrum autyzmu (Functioning and forms of support for people with autism spectrum) organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wałbrzychu, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu oraz Językową Szkołę Podstawową Młody Kopernik, która odbędzie się 26–27 września 2018 roku w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ul. Piotra Skargi 14a.

Celem konferencji jest przedstawienie aktualnych badań i doświadczeń diagnostycznych oraz terapeutycznych w zakresie pracy z osobami dotkniętymi ASD. W czasie konferencji będzie możliwość wysłuchania wykładów prowadzonych przez naukowców oraz praktyków, zaś w popołudniowych spotkaniach panelowych będzie okazja spotkania się w mniejszym gronie, celem wymiany doświadczeń dotyczących diagnozy i terapii osób z ASD.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje takie obszary badawcze, jak:

 • najczęstsze identyfikowane przyczyny powstawania zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • farmakoterapia osób ze spektrum autyzmu,
 • charakterystyka funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu,
 • dostępne narzędzia diagnostyczne i ich praktyczne wykorzystanie,
 • najskuteczniejsze metody terapii,
 • systemy wspierania osób ze spektrum autyzmu na poszczególnych etapach życia,
 • ICF i ICD-11 – praktyczne wykorzystanie klasyfikacji funkcjonalnej oraz klasyfikacji zaburzeń w diagnozie i terapii osób ze spektrum autyzmu.

Podczas konferencji będą poruszane tematy mieszczące się w trzech grupach wyszczególnionych w oparciu o etapy rozwoju osób z ASD począwszy od niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa, poprzez lata szkolne aż po edukację na poziomie studiów wyższych oraz dorosłość. Omawiane treści będą dotykały takich sfer życia osób z ASD jak relacje z rodzicami i rówieśnikami, życie codzienne, aktywność w czasie wolnym, seksualność, nauka i praca. Zapraszamy Państwa do wysłuchania wykładów oraz proponujemy uczestnictwo w dyskusjach panelowych.

Adresatami konferencji są specjaliści, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, terapeuci, nauczyciele, lekarze, rodzice oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką autyzmu.

Do współpracy zapraszamy prelegentów z kilku ośrodków naukowych w Polsce oraz uczelni zagranicznych. Wykłady będą prowadzone w języku polskim.

Udział w konferencji jest bezpłatny!

Rejestracja uczestników na stronie internetowej do 15 września 2018 r. (przedłużona do 21.09.2018 r.).

Patronat honorowy, Komitet Naukowy oraz Organizatorzy.

 

Ramowy program konferencji

Do pobrania: Program konferencji i księga abstraktów – wersja finalna

26 września 2018 r. (środa), PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, ul. Piotra Skargi 14a, aula im. prof. Elżbiety Lonc (kiedyś – Auditorium Novum), budynek C (wejście przez budynek B)

 • 9.00 – 9.30 rejestracja uczestników
 • 9.30 – 9.45 otwarcie konferencji
 • 9.45 – 11.15 I blok wykładów plenarnych
  • 9.45 – 10.30 „Co nowego w autyzmie?” dr n. med. Monika Szewczuk-Bogusławska (Wrocław)
  • 10.30 – 11.15 „Drogi do rozwoju dynamicznej komunikacji” mgr Renata Gołębiowska (Wrocław)
 • 11.15 – 11.45 przerwa kawowa
 • 11.45 – 13.45 II blok wykładów plenarnych
  • 11.45 – 12.30 „Dieta jako wsparcie terapii dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi” mgr Zuzanna Łukaszewicz (Poznań)
  • 12.30 – 13.15 „Autyzm i „rynek terapii”: przewodnik konsumenta”; w tym o integracji sensorycznej (telemost) dr Marcin Szczerbiński (Irlandia)
  • 13.15 – 13.50 – prezentacje prowadzących panele dyskusyjne
   • PSP z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 (Wałbrzych)
   • Zespół Szkół Specjalnych (Wałbrzych)
   • Stowarzyszenie „Na śniegu” (Tylmanowa)
   • Stowarzyszenie „JiM” (Łódź)
 • 13.50 – 15.00 przerwa obiadowa
 • 15.00 – 17.00 zajęcia panelowe
  I sesja panelowa (grupa 20 osób: psychologowie – pracownicy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych): Diagnoza przypadku ze spectrum autyzmu
  II sesja panelowa (grupa 20 osób: rodzice, terapeuci, nauczyciele): Jeden dzień z życia…
  III sesja panelowa (grupa 20 osób: psycholodzy, terapeuci, nauczyciele): Metody i formy wsparcia osób ze spectrum autyzmu

27 września 2018 r. (czwartek), PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, ul. Piotra Skargi 14a, aula im. prof. Elżbiety Lonc (kiedyś – Auditorium Novum), budynek C (wejście przez budynek B)

 • 9.00 – 9.30 rejestracja uczestników
 • 9.30 – 11.30 III blok wykładów plenarnych
  • 9.30 – 10.00 – Wnioski z paneli przeprowadzonych w dniu 26.09.2018 r.
  • 10.00 – 10.45 „Jak teoria objawu wpływa na wczesne diagnozowanie zakłóceń i zaburzeń rozwojowych” prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska (Kraków)
  • 10.45 – 11.30 „Autyzm i zaburzenia współwystępujące” lek. psychiatra Paulina Grelewicz (Wałbrzych)
  • 11.30 – 12.00 przerwa kawowa
 • 12.00 – 13.30 IV blok wykładów plenarnych
  • 12.00 – 12.45 „Zaburzenia neurorozwojowe u dzieci – perspektywa psychologa klinicznego” doc. dr Alina Czapiga (Wrocław)
  • 12.45 – 13.15 „Using Smartwatches and Smartphones to Assist People with Autism” / „Wykorzystanie smart-zegarków oraz telefonów komórkowych do pomocy osobom z autyzmem”  (telemost, tłumaczony na j. polski) Ph.D. Juan Carlos Torrado Vidal (Hiszpania)
 • 13.15 – 13.30 podsumowanie, zamknięcie konferencji