Kontakt

Korespondencję dotyczącą Konferencji proszę kierować na adres:

Urszula Polowy
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu
ul. Matejki 7, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 84 222 43, fax 74 84 222 63
e-mail: konferencja@ppp.edu.pl

Kwestie techniczne i naukowe:
Tomasz Kurzeja, konferencja@ppp.edu.pl